Anthony Koninklijke Fotoclub Herentals
Geschiedenis, doelstellingen en werking

Parochiale jeugdzorg in de zestiger jaren ligt aan de oorsprong van onze club.

In die tijd richt onderpastoor broeder Anselm van de Sint-Antoniusparochie in Herentals verschillende groepen op om aangename en zinvolle ontspanning aan jongeren aan te bieden.

Anthony Fotoclub werd op 10 maart 1966 opgericht. Hoewel het de bedoeling was om jongeren te stimuleren voor de amateurfotografie, brengt het grote succes al vlug mee dat de ledenkring wordt uitgebreid naar volwassenen.
De vereniging heeft als doel de amateurfotografie te propageren en deze te bevorderen als creatieve vrijetijdsbesteding.

Er wordt met geleend materiaal gestart, maar al snel wordt in het clublokaal een doka geïnstalleerd.

In 1967 wordt een eerste fototentoonstelling georganiseerd.

Door de enthousiaste inzet van de leden en het bestuur worden fondsen bijeengebracht om een fotostudio met volledige infrastructuur in te richten en kunnen de leden zich bekwamen in de betere fotografie. Elke vrijdag komen de leden samen in het clublokaal. Tot halfweg de jaren ‘90 is er een zeer actieve jongerenwerking samen met de volwassenen. Zij nemen deel aan talloze fotowedstrijden en behalen er mooie resultaten.

Jaarlijks wordt een succesvol fotosalon ingericht in het parochiecentrum, waar de leden hun beste foto’s, dia’s en diamontages konden laten zien.

De banden met de parochie zijn tot op heden blijven bestaan. We beschikken over een ruim vergaderlokaal en een fotostudio in lokalen van de parochie. De vereniging heeft dan ook al die jaren regelmatig samengewerkt en fotografische ondersteuning verleend bij vele diverse gebeurtenissen in de parochie.

Onze club blijft momenteel op dit elan doorwerken en gaat verder in op nieuwe uitdagingen.

De digitale fotografie heeft vele nieuwe creatieve mogelijkheden geschapen voor de amateurfotograaf. Rond 2003 – 2004 werden analoge toestellen met filmrolletjes vervangen door digitale toestellen met een sensor en opslagkaartjes. Van de donkere kamer zijn we overgestapt naar computers met softwareprogramma’s om foto’s te bewerken, te printen en digitale voorstellingen te monteren en van diaprojectoren naar beamers voor digitale projecties en presentaties.

Maar in het digitale tijdperk verandert alles nogal snel. We ijveren ervoor om onze infrastructuur en materialen bij de tijd te houden. In 2011 werd de fotostudio door enkele leden grondig opgefrist en voldoet deze terug aan de noden van vandaag.

In Anthony Fotoclub delen een 20-tal enthousiaste amateurfotografen hun passie. Elke maandagavond komen we samen in het clublokaal boven de Paterszaal in de Kapucijnenstraat 7. Het bestuur zorgt voor een gevarieerd en interessant programma dat aan de vragen en noden van de leden tracht tegemoet te komen.

Doel van de club is om samen iets te leren van mekaar, maar ook om kennis en kunde in de fotografie te vergaren door workshops en allerhande clubactiviteiten.

We verwachten een actieve deelname aan de clubwerking waarbij de leden trachten mekaar te stimuleren en te begeleiden in hun zoektocht naar de, voor hèn, mooie beelden, in een grote verscheidenheid van onderwerpen, benaderingen en gebruikte technieken.

In een ongedwongen sfeer worden foto’s van de leden besproken en wordt er eventueel raad gegeven, kritisch maar met respect voor ieders mening, visie en werk. Kennis en tips i.v.m. fotografie en fotobewerking- en montageprogramma’s worden uitgewisseld.

Nu en dan nodigen we een gastspreker uit voor een welbepaald thema of gaan we naar een vormingsavond van de Fotogroep Antwerpen.  De leden worden gestimuleerd om de fotosalons van andere clubs te bezoeken. Ook clubuitstappen naar fotografisch interessante plaatsen staan op het programma. Leden kunnen deelnemen aan wedstrijden en  stellen hun werk voor tijdens het jaarlijkse fotosalon begin oktober.

Zowel beginnende en gevorderde fotografen zijn welkom. Bij Anthony Fotoclub Herentals ligt de nadruk op de creatieve ontplooiing van de fotograaf en het samen ‘fotoclub’ vormen. Alle onderwerpen in de fotografie kunnen aan bod komen van architectuur en  landschappen, tot straatfotografie, studiofotografie, strobisme, portret, reizen, sport, natuur, macro, … Dit alles in kleur en zwart wit, prints en digitale beelden.

De club is aangesloten bij de Herentalse Cultuurraad, het Centrum voor Beeldexpressie (CvB) en Fotogroep Antwerpen (FgA).

De bestuursleden geven je graag meer uitleg over de werking van de fotoclub. Je kan hen contacteren opcontact@anthonyfotoclub.be

Bijeenkomsten: elke maandag van 20u00 tot 22u00  boven de parochiezaal van de Paterskerk. Ingang via de parking, achterste deur. Kapucijnenstraat 7 – 2200 Herentals.

www.anthonyfotoclub.be


Anthony Fotoclub Herentals Historiek – Doelstellingen – Werking